חברה לניהול, ביצוע ופיקוח פרוייקטים בבניה הנדסית, קבלן רשום מספר 29653