שירותים

 
בין שירותי החברה:
 
 • כדאיות עסקאות נדלן
 • ניהול תכנון
 • ניהול ביצוע
 • פיקוח צמוד ופיקוח עליון
 • חוות דעת הנדסיות קבילות ומוכרות בבית משפט
 • מתן שירותים הנדסיים לשמאים
 • ייעוץ הנדסי
 • מתן שירותים לקבלנים
 • התחדשות עירונית
 • פרוייקטים ציבוריים
 • פרוייקטים בניה רוויה
 • פרוייקטים צמודי קרקע
 • השבחת מבנים
 • שירותי ניהול ופיקוח לקבוצות רכישה
 • שירותי פיקוח מטעם הדיירים בפרוייקטי תמ"א 38